Oplossen van de woningnood, aanpak van hittestress, wateroverlast of droogte, stoppen van de achteruitgang van natuur en biodiversiteit, dichten van de kloof tussen arm en rijk, aanpak van crisissituaties zoals corona, herstel van vertrouwen in de overheid. Het zijn...

Lees meer